หมายเลข ID หัวข้อ : 00114280 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020พิมพ์

ไม่สามารถปรับโฟกัสบนวัตถุได้ ในระหว่างที่กล้องอยู่ในโหมด Intelligent Auto.

    ถ้าหากมีแหล่งกำเนิดแสงที่จ้ามาก หรือมีหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ (หลอดไส้) กะพริบ ในหน้าจอการถ่ายรูป ภาพนั้นอาจจะถูกจำแนกเป็น Macro, แทนที่จะเป็น Night Scene.

    ข้อสำคัญ: โหมดต่าง ๆ ด้านล่างจะแปรผันไปตามรุ่นของกล้อง. ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น.

    เมื่อทำการถ่ายในฉากกลางคืน, ให้เปลี่ยนโหมดการถ่ายจากโหมด Intelligent Auto ไปเป็น Scene Selection และ เลือกที่ Night Scene, Twilight หรือ Handheld Twilight. ท่านสามารถจะเปลี่ยนโหมดการถ่ายไปเป็น Program Auto และ เลือกที่ Center หรือ Center AF ใน Focus Area

    ถ้าหากวัตถุเป็นบุคคล ในฉากกลางคืน ให้เปลี่ยนโหมดการถ่ายไปเป็นโหมด Scene Selection และ เลือกที่ Night Scene, Twilight, Night Portrait หรือ Twilight Portrait.

    หมายเหตุ: สำหรับ RX ซีรีย์, ให้ลองใช้ DMF (Direct manual focus), MF (Manual focus), ฯลฯ ถ้าหากท่านยังคงไม่สามารถปรับโฟกัสได้ แม้ว่า จะได้ลองทำตามข้างต้นแล้ว.