หมายเลข ID หัวข้อ : 00156604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/09/2016

ข้อผิดพลาด: Page is too large to be displayed or memory limitation (หน้าเพจมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะสามารถแสดงได้หรือมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ) แสดงขึ้นมา เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ในทีวีขึ้นมา.

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีทีวีครบทุกเครื่องที่จะมีอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์มาด้วย. ถ้าต้องการดูว่า ทีวีของท่านมีอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ให้หรือไม่, ให้ตรวจสอบจากรายละเอียดสเปคของเครื่องนั้น.  

    ข้อความนี้จะแสดงให้ทราบว่า หน้าเว็บที่เข้าไปดูนั้นต้องใช้หน่วยความจำที่มากเกินไป. ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา เนื่องจาก ทีวีมีจำนวนหน่วยความจำที่น้อยกว่าหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์. ซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก, ทีวีไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติมได้.

    ถ้าหากคอนเทนท์เดียวกันมีแสดงได้ใน Internet video app หรือ widget ในทีวีนั้น, ขอแนะนำให้ดูจากในนั้นแทนจากในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์. ตัวอย่างบางอันของเรื่องนี้คือ แอพ Facebook และ แอพ YouTube

    ตัวเบราเซอร์อาจจะหยุดค้างหรือแสดงเป็นหน้าจอสีขาว ถ้าหากหน้านั้นมีขนาดใหญ่มากเกินไปหรือมีคอนเทนท์ที่ไม่สามารถเล่นโดยใช้ตัวเบราเซอร์ในตัวเครื่อง. ในกรณีนี้, ขอแนะนำให้ดูหน้านี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้.

    คลิกที่นี่ ถ้าหากท่านได้รับข้อความแสดงความผิดพลาด หรือ รหัสแสดงความผิดพลาด ที่แตกต่างออกไป เมื่อเข้าไปหรือทำการอัพเดตคอนเทนท์อินเตอร์เน็ต.