หมายเลข ID หัวข้อ : 00106044 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

เสียงจะถูกขับออกจากลำโพงรถเมื่อรับสาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในการทำงานปกติ สมาร์ทโฟนทั่ว ๆ ไป เสียงจะออกจากลำโพงรถยนต์โดยอัตโนมัติ. ในกรณีนี้, กดที่ปุ่ม Mode ของเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อกำหนดค่าเสียงได้ตามความต้องการ.

สำหรับ RSX-GS9: กดปุ่ม Play/Pause เพื่อโอนสายไป.