หมายเลข ID หัวข้อ : 00106044 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019พิมพ์

เสียงจะถูกขับออกจากลำโพงรถเมื่อรับสาย.

    ในการทำงานปกติ สมาร์ทโฟนทั่ว ๆ ไป เสียงจะออกจากลำโพงรถยนต์โดยอัตโนมัติ. ในกรณีนี้, กดที่ปุ่ม Mode ของเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อกำหนดค่าเสียงได้ตามความต้องการ.

    สำหรับ RSX-GS9: กดปุ่ม Play/Pause เพื่อโอนสายไป.