หมายเลข ID หัวข้อ : 00168940 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการดูข้อมูลเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องรับ Sony AV Navigation

    ถ้าต้องการตรวจสอบหมายเลขแอพพลิเคชั่น, ท่านจะต้องเชื่อมต่อโมดูลนำทางนั้นเข้ากับชุดเฮดยูนิตก่อน.

    1. เมื่อเชื่อมต่อและเปิดอุปกรณ์ขึ้นมา ให้ไปที่เมนูหลัก และเลือกที่ Settings.
    2. ในเมนู Settings, เลือกที่ Version Information. รายละเอียดเวอร์ชั่นจะอยู่ในบรรทัดที่สอง ซึ่งขึ้นต้นด้วย App.