หมายเลข ID หัวข้อ : 00055245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นสีขาวหรือเหมือนกับสีตก

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทำการบันทึกวัตถุที่มีความสว่างมาก เช่น แสงแดด หรือไฟสปอร์ตไลท์ จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า แสงแฟลร์ (lens flare) หรือ ภาพลวงตา (ghost) เพื่อป้องกันปรากฎการณ์นี้ อย่าพยายามทำการบันทึกวัตถุต่าง ๆ ที่มีความสว่างมาก

ไม่เช่นนั้น ให้พิจารณาใช้ฮูดครอบเลนส์หรือฟิลเตอร์เพื่อลดความสว่าง – ถ้าหากใช้ได้