หมายเลข ID หัวข้อ : 00056522 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นสีขาว หรือมีสีซีด

    เรื่องนี้สามารถจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทำการบันทึกวัตถุที่มีความสว่างมาก ๆ เช่น แสงพระอาทิตย์ หรือไฟสปอตไลท์ จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า แสงแฟร์ (lens flare) หรือภาพเงา (ghost) เพื่อที่จะป้องกันปรากฎการณ์นี้ อย่าพยายามที่จะทำการบันทึกวัตถุต่าง ๆ ที่มีความสว่างมาก ๆ ไม่เช่นนั้น ให้ลองพิจารณาใช้ฮูดสวมเลนส์ หรือฟิลเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อลดความสว่างลง – ถ้าหากใช้ได้