หมายเลข ID หัวข้อ : 00090997 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/12/2015

วิธีการใช้ Background Defocus Control ให้ดีขึ้น

  เอฟเฟค Background defocus จะแตกต่างกันไป เนื่องจาก ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะแวดล้อมของการถ่ายภาพ (ความสว่าง, ระยะทางจากวัตถุ) และเลนส์ที่ใช้. ให้อ้างอิงกับสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งาน การสร้างฉากหลังที่พร่ามัวได้ดียิ่งขึ้น.

  การเตรียมพร้อมล่วงหน้า
  เพื่อที่จะใช้ Background Defocus Control, ให้ตั้งโหมดของการถ่ายภาพไปเป็น Intelligent Auto หรือ Superior Auto ไว้ก่อนล่วงหน้า.

  • NEX-3 / NEX-5
   เมื่อทำการตั้ง Intelligent Auto, ให้กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุม.
  • NEX-C3
   เมื่อทำการตั้ง Intelligent Auto, ให้กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมและเลือก Bkground Defocus จาก Photo Creativity.
  • เครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น
   เมื่อทำการตั้ง Intelligent Auto หรือ Superior Auto, ให้ใช้แป้นสำหรับควบคุมทำการเลือกไปที่ Image(Photo Creativity), และ จากนั้นให้เลือกไปที่ Bkground Defocus.

  Background Defocus Control ทำงานอย่างไร
  Background Defocus Control เป็นฟังก์ชั่นที่จะทำให้ฉากหลัง ชัดเจนหรือพร่ามัวได้อย่างง่ายดายหรือการเปลี่ยนค่ารูเปิดรับแสง.

  เมื่อทำการถ่ายในสถานที่มีความสว่าง
  วัตถุจะมีความสว่าง, ค่าของรูเปิดรับแสงจะแคบ. เข็มจะชี้ค่อนไปทาง Crisp(คมชัด). ถ้าต้องการจะสร้างความพร่ามัวในฉากหลังให้มากขึ้น, ให้เปลี่ยนไปทาง Defocus(พร่ามัว).
  Image

  เมื่อทำการถ่ายในสถานที่มีความมืด
  วัตถุจะมืด, ดังนั้น ค่ารูเปิดรับแสงจะเปิดกว้าง. เข็มจะชี้ค่อนไปทางด้าน Defocus(พร่ามัว). ในสถานการณ์เช่นนี้, ฉากหลังจะไม่สามารถทำให้พร่ามัวได้มากกว่านั้น. ถ้าหากเข็มชี้ไปทางด้าน Crisp(คมชัด), ค่ารูเปิดรับแสงจะแคบลง, จะทำให้ภาพยิ่งมืดลงไปอีก.
  Image