หมายเลข ID หัวข้อ : 00081704 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เสียงไม่ตรงกับภาพที่อยู่บนหน้าจอ.

เสียงที่ไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับภาพยนตร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการปรับความล่าช้าระหว่างภาพและเสียง.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อัพเดตของซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ล่าสุดได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งเข้าไป.

  หมายเหตุ: ถ้าหากระบบโฮมเธียเตอร์นี้ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อยู่, ตัวอัพเดตล่าสุดจะมีให้อยู่แล้วจากเมนู Network ของระบบโฮมเธียเตอร์.

 2. ให้ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ SYSTEM MENU.

  ข้อสำคัญ: เฉพาะรุ่น BDP-T58, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS.

 3. กดที่ up arrow หรือ down arrow เพื่อเลือก A/V SYNC.
 4. กดที่ right arrow.
 5. กดที่ up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการปรับความล่าช้าระหว่างภาพและเสียง.

  หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการปรับค่าได้ระหว่าง 0 ms ถึง 300 ms. ถ้าหากเสียงมาช้ากว่าภาพ ให้ทำการปรับการปรับตั้งของ A/V SYNC ไปเป็น 0 ms. ถ้าหากเสียงมาไวกว่าภาพ ให้ทำการปรับ A/V SYNC โดยการเริ่มต้นที่ 0 ms และเพิ่มค่าไปทาง 300 ms จนกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้.

 6. กดที่ Enter เพื่อยืนยันการเลือก.
 7. กดที่ SYSTEM MENU เพื่อออกจากหน้าจอเมนูไป.

  ข้อสำคัญ: เฉพาะรุ่น BDP-T58, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS.

ถ้าหากเสียงและภาพไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ตรงกันเมื่อฟังเสียงจากทีวีและระบบโฮมเธียเตอร์, ให้ทำการเชื่อมต่อสายออดิโอแบบออฟติคอลจากกล่องเคเบิล หรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไปให้กับระบบโฮมเธียเตอร์โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านทีวี.