หมายเลข ID หัวข้อ : 00054989 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh สามารถจะนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) ได้หรือไม่?

  โดยการใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้กับกล้องของท่าน และสาย USB ที่จัดมาให้ สามารถทำการอัพเดตข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh® ได้

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ สำหรับการนำเข้าข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data)

  1. ทำการดาวน์โหลดข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist) ล่าสุด http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat

   หมายเหตุ: ไฟล์นี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ Download ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

  2. เสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง
  3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
  4. ในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนการ์ดหน่วยความจำ

   หมายเหตุ:  ไอคอนการ์ดหน่วยความจำจะมีชื่อที่แสดงไว้เป็น Untitled หรือ No Name

  5. ในหน้าต่างของการ์ดหน่วยความจำ ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Private
  6. ในโฟลเดอร์ Private ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Sony
  7. ในโฟลเดอร์ Sony ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ GPS
  8. คัดลอกไฟล์ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) ที่ดาวน์โหลดมา (assistme.dat) ไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ชื่อ GPS นี้
  9. ปิดกล้องลงไป
  10. ปลดการเชื่อมต่อของกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  11. เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง