หมายเลข ID หัวข้อ : 00064819 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

รูปภาพที่บันทึกไว้ใน Memory Stick XC หรือ การ์ดหน่วยความจำ SDXC ไม่สามารถจะนำเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ Audio Video (AV) อื่น ๆ ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รายการที่จะตรวจเช็คจะแตกต่่างกันไปตามวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


ถ้าหากเชื่อมต่อผ่านสาย USB:

รูปภาพประกอบ

 1. ตรวจเช็คดูว่ากล้องได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่.

  1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows, ให้เปิดที่หน้าต่าง PC หรือ Computer.

  2. เปิดกล้องขึ้นมา และจากนั้นให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ:

   • ให้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง.
   • ถ้าหากปุ่ม USB CONNECT แสดงขึ้นมาในหน้าจอมอนิเตอร์ของกล้อง ให้แตะที่ปุ่มนั้น.
  3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่ากล้องได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่:

   • สำหรับ Windows: ตรวจเช็คดูว่ามีไอคอนเพิ่มเติมในหน้าต่างของ PC หรือ Computer หรือไม่.
   • สำหรับ Mac: ให้ตรวจเช็คดูว่า มีไอคอนนี้แสดงบนหน้าเดสทอปหรือไม่.

   รูปภาพประกอบ

 2. ให้ลองเสียบสายเข้ากับขั้วต่อ USB อันอื่นดู.

 3. ให้ปลดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่นอกเหนือจากกล้องออกไป. จากนั้น ให้เชื่อมต่อเฉพาะกล้องเท่านั้น.

 4. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

 5. ตั้งค่าโหมดการโอนถ่าย USB ในกล้อง (USB Connect Setting) ไปเป็น Mass Storage.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากมีเฉพาะกล้องบางตัวที่ไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์, หรือกล้องนั้นไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเมื่อใช้กับสาย USB บางเส้น, อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดกับตัวกล้องหรือสาย USB นั้นก็ได้. ให้ทำการตรวจสอบ หรือ ตรวจซ่อมกล้อง หรือ สาย USB นั้น.
  • แต่ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์ USB ที่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ก็เป็นไปได้ที่ปัญหาจะมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ให้ปรึกษากับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ถ้าหากใช้ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์:

รูปภาพประกอบ

การ์ดหน่วยความจำบางประเภทไม่สามารถอ่านโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้. สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำที่รองรับได้ ให้สอบถามกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตรวจเช็คดูว่าการ์ดหน่วยความจำมีการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่:

 1. ถอดการ์ดหน่วยความจำออก เช็ดสิ่งสกปรกใด ๆ ออกโดยใช้ผ้าที่นุ่ม ฯลฯ.

 2. ต้องมั่นใจว่า ได้หันหน้าของการ์ดหน่วยความจำไว้ในทิศทางที่ถูกต้อง, และ จากนั้น ให้เสียบเข้าไปในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่.

 3. กรณีที่ใช้ตัวการ์ดอะแดปเตอร์, ให้ตรวจเช็คดูใน ขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในตัวอะแดปเตอร์.

 4. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

ถ้าปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ และการ์ดหน่วยความจำก็ยังคงไม่ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าจะสามารถอ่านได้โดยกล้อง ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.


ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำสามารถจะอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถนำเข้าภาพต่าง ๆ โดยใช้ PlayMemories Home, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:
รูปไม่สามารถจะนำเข้าจากกล้องได้ ใน PlayMemories Home.