หมายเลข ID หัวข้อ : 00159164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแว่นตา 3D แบบแอคทิฟ และแบบพาสซิฟ?


    แว่นตาแบบแอคทีฟ(Active)ทำจากเลนส์ชัตเตอร์ LCD ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่. วิดีโอฟุตเต็จ 3D จะแสดงออกมา 120 ครั้งต่อวินาที, ภาพด้านซ้ายและภาพด้านขวาจะกะพริบอยู่บนหน้าจอ. เพื่อให้พร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์ในเรื่องนี้ เลนส์ในแว่นตาแบบแอคทีฟชัตเตอร์ LCD จะเปลี่ยนจากทึบไปเป็นโปร่งแสง. เพื่อดูภาพในแบบ 3D, เมื่อภาพทางด้านซ้ายในวิดีโอ 3D แสดงบนหน้าจอ, เลนส์ทางด้านซ้ายจะโปร่งแสง. เนื่องจากหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นภาพทางด้านขวา ทางด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นทึบแสงและเลนส์ทางด้านขวามือจะเปลี่ยนไปเป็นแบบโปร่งแสง. การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเลนส์ใกล้ตา จะกะพริบที่ความเร็ว 120 ครั้งต่อวินาที, ทำให้เกิดภาพ 3D ที่สามารถมองเห็นได้.

    แว่นตาแบบพาสซีฟจะทำจากเลนส์โพลาไรซ์ ที่คล้ายกับของที่ใช้ในโรงภาพยนตร์และเครื่องเล่นในสวนสนุก. แต่ละภาพจะถูกทำให้เป็นโพลาไรซ์เพื่อให้เข้ากับเลนส์แว่นใกล้ตาแบบพาสซีฟอันหนึ่งและแต่ละภาพจะแสดงในตาแต่ละข้างในเวลาเดียวกัน. แว่นตาแบบพาสซีฟจะมีฟิลเตอร์โพลาร์ไรซ์ที่แตกต่างกัน โดยฟิลเตอร์นั้นจะฉายภาพไปที่เลนส์ตาทั้งสองข้างของด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกัน. แว่นตาแบบพาซีฟนี้ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟหรือแบตเตอรี่เพื่อดูคอนเทนท์ 3D แต่อย่างใด.