หมายเลข ID หัวข้อ : 00058075 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

ซอฟต์แวร์ Media Go คืออะไร?

    ซอฟต์แวร์ Media Go™ จะอนุญาตให้ท่าน ทำการโอนถ่ายเพลง รูปถ่าย หรือวิดีโอต่าง ๆ ไปให้กับอุปกรณ์พกพา Sony® เช่น ระบบ PSP® หรือโทรศัพท์ หรือนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายดาย มีเดียจะได้รับการแปลงให้เป็นฟอร์แมทที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ของท่านในระหว่างที่ยังคงคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไว้ให้

    ในบางเครื่องมีไอคอนบนหน้าเดสทอปเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ Sony ที่ทำการดาวน์โหลดได้

    ข้อสำคัญ:  ไม่ได้ติดตั้งล่วงหน้ามาให้จากโรงงาน

    Image

    รายละเอียด รวมถึงวิธีใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ สเปคและการสนับสนุนต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ http://mediago.sony.com/enu/features