หมายเลข ID หัวข้อ : 00064102 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

ถึงแม้ว่า ฉันจะไม่ได้ใช้งานกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ในระหว่างที่กำลังทำการบันทึก, แต่ยังมีเสียงหรือนอยส์รบกวนเล็ก ๆ บันทึกเข้าไปในภาพยนตร์นั้นด้วย

ถึงแม้ว่า ฉันจะไม่ได้ใช้งานกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ในระหว่างที่กำลังทำการบันทึก, แต่ยังมีเสียงหรือนอยส์รบกวนเล็ก ๆ บันทึกเข้าไปในภาพยนตร์นั้นด้วย

    เป็นเสียงการทำงานของ Auto Focus หรือ SteadyShot® ในระหว่างการบันทึก.

    เพื่อลดผลอันนี้, ให้ตั้งสวิทช์ FOCUS ไปที่ตำแหน่ง MAN และทำการปรับโฟกัสด้วยตนเอง, หรือตั้งให้ STEADYSHOT ใน MOVIE SETTINGS หรือ CAMERA SET ไปเป็น OFF จากการปรับตั้งหรือเมนู.