หมายเลข ID หัวข้อ : 00073564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ใช้เวลายาวนานในการหา (คำนวณหา) ข้อมูลตำแหน่ง; ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) ไม่ได้ช่วยลดเวลาของการหาตำแหน่งให้เลย.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณ GPS.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังก์ชั่น GPS ได้มีการเปิดไว้แล้ว; ตัวแสดงสถานะ GPS ควรจะมีแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.
  2. ถ้าหากตัวแสดงสถานะ GPS แสดงออกมาว่า สัญญาณที่รับได้มีความอ่อนแรงหรือไม่มีสัญญาณเลย, ให้ลองใช้กล้องนั้นในบริเวณที่เปิด.

   สำคัญ: GPS คือ ระบบที่ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยการคำนวณหาระยะจากรูปสามเหลี่ยม (triangulate) ของสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ต่าง ๆ. การใช้กล้องนี้ในอาคาร อุโมงค์ หรือบริเวณอื่นที่มีสิ่งปิดกั้นเหนือศีรษะ ที่สามารถจะรบกวนสัญญาณ GPS ได้.

   หมายเหตุ:

   • เนื่องจาก ตำแหน่งของดาวเทียม GPS จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คงที่, ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเวลาที่ท่านใช้กล้องนี้, ซึ่งอาจใช้เวลายาวนานในการหาตำแหน่งหรือเครื่องรับนั้นอาจจะไม่สามารถกำหนดตำแหน่งใด ๆ ได้เลย.
   • ถ้าหากท่านกำลังใช้ HDR-AZ1VR, HDR-AZ1VB, หรือ HDR-AZ1VW อยู่, ฟังก์ชั่น GPS จะมีอยู่ในตัว Live-View Remote (RM-LVR2V) ที่จัดมาให้ และไม่ได้มีอยู่ในตัวกล้อง. สัญญาณ GPS จะแสดงบนหน้าจอ LCD ของรีโมท.
  3. ถ้าหากรายละเอียดของตำแหน่งยังไม่สามารถจะรับได้, ให้ทำการปิดฟีเจอร์ GPS นี้ไปก่อนและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวลาและวันที่ได้รับการตั้งไว้แล้วอย่างถูกต้องในตัวกล้อง.
  5. ทำการอัพเดตข้อมูลสนับสนุนของ GPS (GPS assist data) โดยใช้ซอฟต์แวร์ the PlayMemories Home หรือ Action Cam Movie Creator.

  หมายเหตุ:

  • ข้อมูลสนับสนุนของ GPS จะใช้ได้ในช่วงระยะเวลา 30 วันเท่านั้น, ดังนั้นจึงอาจจะจำเป็นต้องทำการอัพเดตใหม่. นอกจากนี้ ให้ทำการอัพเดตข้อมูลสนับสนุนของ GPS นี้ด้วย ถ้าหากกล้องนั้นมีการเคลื่อนที่ไปจากเดิมในระยะทางที่ไกลมาก.
  • ข้อมูลสนับสนุนของ GPS จะไม่ได้ช่วยให้เวลาในการหาตำแหน่งให้สั้นลงได้.

  1. การแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณ GPS.

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังค์ชั่น GPS ได้มีการเปิดไว้แล้ว; ตัวแสดงสถานะ GPS ควรจะมีแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.
   2. ถ้าหากตัวแสดงสถานะ GPS แสดงออกมาว่าสัญญาณที่รับได้มีความอ่อนแรงหรือไม่มีสัญญาณเลย, ให้ลองใช้กล้องนั้นในบริเวณที่เปิดเห็นท้องฟ้า.

    ข้อสำคัญ: GPS คือระบบที่ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยการคำนวณหาระยะจากรูปสามเหลี่ยม (triangulate) ของสัญญาณวิทยุจากดาวเทียม GPS ต่าง ๆ. การใช้กล้องนี้ในอาคาร อุโมงค์ หรือบริเวณอื่นที่มีสิ่งปิดกั้นเหนือศีรษะ ที่สามารถจะรบกวนสัญญาณ GPS ได้.

    หมายเหตุ: เนื่องจาก ตำแหน่งของดาวเทียม GPS จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คงที่, ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเวลาที่ท่านใช้กล้องนี้, ซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานในการหาตำแหน่งหรือเครื่องรับนั้นอาจจะไม่สามารถกำหนดตำแหน่งใด ๆ ได้เลย.

   3. ถ้าหากรายละเอียดของตำแหน่งยังไม่สามารถจะรับได้, ให้ทำการปิดฟีเจอร์ GPS นี้ไปก่อนและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวลาและวันที่ได้รับการตั้งไว้แล้วอย่างถูกต้องในตัวกล้อง.
  3. ทำการอัพเดตข้อมูลสนับสนุนของ GPS (GPS assist data) โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home หรือ Picture Motion Browser ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ: ข้อมูลสนับสนุนของ GPS จะใช้ได้ในช่วงระยะเวลา 30 วันเท่านั้น, ดังนั้นจึงอาจจะจำเป็นต้องทำการอัพเดตใหม่. นอกจากนี้ให้ทำการอัพเดตข้อมูลสนับสนุนของ GPS นี้ด้วย ถ้าหากกล้องนั้นมีการเคลื่อนที่ไปจากเดิมในระยะทางที่ไกลมาก.