หมายเลข ID หัวข้อ : 00074069 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

อุปกรณ์ Bravia Internet Video (BIV) ของฉันไม่ทำงาน ในการเชื่อมต่อด้วยสาย.

Bravia Internet Video (BIV)

  1. ตรวจเช็คดู การตั้งค่่า Network Connection ของท่าน:
   1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. เลือกที่ View Network Status.

    หมายเหตุ:ตรวจสอบดูดังต่อไปนี้ในหน้าจอ View Network Status:

    • การเชื่อมต่อทางทางกายภาพจะต้อง OK, ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อทางกายภาพ(สาย Ethernet) ได้รับการตรวจพบจากทีวี ที่ต่อไปยังเราท์เตอร์หรือโมเดม.
    • Local Access จะต้อง OK แสดงให้ทราบว่าทีวีมองเห็นเราท์เตอร์.
    • Internet Access จะต้อง OK แสดงให้ทราบว่า ทีวี เชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ Bravia Internet Video (BIV) ได้.
  2. ถ้าหาก การตั้งค่าของ Physical Connection แสดงออกมาเป็น Failed:
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย Ethernet มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาเข้ากับทีวี และเข้ากับเราท์เตอร์; ถ้าเป็นไปได้, ให้ลองดูกับพอร์ต LAN อันอื่นในเราท์เตอร์นั้น.
   2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อทำงานได้ โดยการปลดสาย Ethernet ออกจากทีวี และลองเข้าอินเทอร์เน็ตดู โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน.

    หมายเหตุ: ถ้าพบว่า เราท์เตอร์ หรือโมเด็ม ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน.

  3. ต้องมั่นใจว่ามี IP address แสดงออกมา.

   หมายเหตุ: ถ้าหาก IP Address กะพริบหรือเริ่มด้วย 169, แสดงว่าเครื่องนั้นได้รับ IP address ที่ไม่ถูกต้อง. ในกรณีเหล่านี้ ให้ทำการตั้งค่า IP address ในทีวี เข้าไปด้วยตนเอง.

  4. หลังจากที่ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น และตรวจสอบดูว่าโมเด็มและเราท์เตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
   1. รีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด เช่น สายโมเด็ม และเราท์เตอร์ โดยการปิดและถอดปลั๊กออกนาน 1 นาที .
   2. ปิดทีวี และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟที่ฝาผนังนาน 1 นาที .
  5. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำการ รีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.
   หมายเหตุ:
   ทำการเซ็ตอัพค่าเริ่มต้นใช้งานให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงNetwork Setup หลังการรีเซ็ต.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.