หมายเลข ID หัวข้อ : 00113292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

  การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติส่วนใหญ่จะมาจาก Sony ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ Sony จะจัดให้มีการอัปเดตผ่านทางเสาอากาศ หรือสัญญาณเคเบิลดิจิทัล
  ข้อดีของการอัปเดตเหล่านี้คือทำให้ทีวีนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอกับเนื้อหาล่าสุด การเปลี่ยนแปลงของรายการทีวี และเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมโดยรวม
  ตัวเลือก Automatic Software Update ในเมนูของทีวีจะต้องตั้งไว้ที่ เปิด (On) เพื่อให้ซอฟต์แวร์ได้รับการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ

  ข้อสำคัญ สำหรับ W8, X7 และ X74H / X75H ซีรีส์: เครื่องรุ่นเหล่านี้จะรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติได้เสมอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์ (Firmware) / ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับ Android TV™/Google TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV
  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV
  สำหรับรุ่นทีเป็นทีวีอื่น ๆ  สำหรับรุ่นที่เป็น Google TV

  1. กดที่ปุ่ม  (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)) บนตัว รีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ระบบ (SYSTEM)
  4. เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)
  5. เลือกที่ อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)
   หมายเหตุ: ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) ท่านจะสามารถแสดงหน้าจอ การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update) โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) และจากนั้นเลือกที่ Top support solutions
  6. เลือกที่ ตรวจดูการอัปเดตอัตโนมัติ (Automatically check for update)
  7. เลือกที่ เปิด (On)

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีได้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ)
   เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถตรวจสอบเนื้อหาของการอัปเดตได้บนหน้าจอทีวีนั้น

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

  • ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป

  • ไม่มีการหยุดทำงานในระหว่างการติดตั้งนี้ เนื่องจากทีวีได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมา 

  • ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้

  • ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที  สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV:

  1. กดที่ปุ่ม เมนู (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
   หมายเหตุ:
   • สำหรับ Android™ 9 / Android 8.0 เลือกที่ แอป (Apps)จากนั้นเลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
   • ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลของท่านมีปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) ท่านสามารถจะแสดงหน้าจอให้ความช่่วยเหลือ (Help) ได้เช่นกันโดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) นี้
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ สถานะและวิเคราะห์ (Status & Diagnostics) — อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)
   • เลือกที่ อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (System software update)
  4. เลือกที่ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic software download) หรือ ตรวจดูการอัปเดตโดย อัตโนมัติ (Automatically check for update)
  5. เลือกที่ เปิด (On)

  หมายเหตุ สำหรับ Android TV ที่ออกในปี 2561 ถึง 2563 ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

  รายการรุ่นเครื่องเป้าหมาย

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีได้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี (ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ)
   เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถตรวจสอบเนื้อหาของการอัปเดตได้บนหน้าจอทีวีนั้น

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

  • ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป

  • ไม่มีการหยุดทำงานในระหว่างการติดตั้งนี้ เนื่องจากทีวีได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมา 

  • ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้

  • ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะไม่ทำงานประมาณ 2 ถึง 3 นาที

  สำหรับรุ่นเครื่องที่เป็น Android TV:

  • ท่านจะต้องตอบตกลงกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony (Sony Privacy Policy) เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

  • ในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานทีวีของท่านได้ และหน้าจอจะมีไอคอนของการอัปเดตแสดงขึ้นมา  สำหรับทีวีรุ่นอื่น ๆ:

  1. กดที่ปุ่ม เมนู (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product Support) หรือ สนับสนุนลูกค้า (Customer supports)
  4. เลือกที่ การอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Update) หรือ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Download)
  5. เลือกที่ เปิด (On)
  6. กดที่ปุ่ม Enter

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบดูว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดไว้แล้ว:

  1. จากเมนู การตั้งค่า (Settings) หรือเมนู ช่วยเหลือ (Help) ของทีวี ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ในทีวีของท่าน
  2. เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ที่มีให้กับทีวีของท่าน และถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่า ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตนั้นเข้าไป การดาวน์โหลดจะถูกโพสต์ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  ข้อสำคัญ  A การบังคับให้อัปเดตจะมีอยู่ในบางรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นปี 2553

  หมายเหตุ:

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติจะมีอยู่ในบางรุ่นของทีวีเท่านั้น
  • นาฬิกาจำเป็นต้องมีการตั้งค่าใหม่ นาฬิกาของทีวี อาจจะไม่ถูกต้อง เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ทำการรีเซ็ตนาฬิกาใหม่ถ้าหากจำเป็น
  • ซอฟต์แวร์จะทำการอัปเดตเมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ปกติจะเสร็จสิ้นในอีก 24 ถึง 36 ชั่วโมงต่อมา
  • ไฟ LED สีส้ม ที่ด้านหน้าของทีวีจะกะพริบและทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทหรือปุ่มต่าง ๆบนแผงควบคุม จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น
  • ทำการ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) หลังจากที่ทีวีได้ทำการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว เพื่อที่จะรับแอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดเข้ามา
  • ขั้นแรกท่าน จะต้อง ตรวจสอบดูว่ากว่าทีวีนั้นมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน ไม่เช่นนั้นรีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ตจะไปทำให้การทำงานของ การอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Automatic Software Update) ล่าช้าออกไปอีก 24 ชั่วโมง