หมายเลข ID หัวข้อ : 00113292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2019

วิธีการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติส่วนใหญ่จะมาจาก Sony ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้. อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ Sony จะจัดให้มีการอัปเดตผ่านทางเสาอากาศ หรือสัญญาณเคเบิลดิจิทัล.
ข้อดีของการอัปเดตเหล่านี้่คือทำให้ทีวีนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอกับคอนเทนท์ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงของรายการทีวี และเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมโดยรวม.
ตัวเลือก Automatic Software Update ในเมนูของทีวีจะต้องตั้งไว้ที่ On เพื่อให้ซอฟต์แวร์ได้รับการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ.

สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV:

 1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เฉพาะสำหรับ Android™ 8.0 (Oreo)™ เท่านั้น:
  เลือกที่ Apps.
 3. เลือกที่ Help.
 4. เลือกที่ System software update.
 5. เลือกที่ Automatic software download หรือ Automatically check for update.
 6. เลือกที่On.

หมายเหตุ:

 • สำหรับซีรีส์ A9F และ  Z9F

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะมีได้ ถ้าหากมีข้อความแจ้งประกาศสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านเปิดทีวี(ข้อความนี้จะหายไปโดยอัตโนมัติ)
   เมื่อทีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถตรวจสอบคอนเทนท์ของการอัปเดตได้บนหน้าจอทีวีนั้น.
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที.
  • ท่านสามารถใช้ทีวีของท่านได้ตามปกติในระหว่างการอัปเดต. ถึงแม้ว่าท่านจะปิดทีวีลงไป ทีวีก็ยังคงทำการอัปเดตต่อไป.
  • ไม่มีการหยุดทำงานในระหว่างการติดตั้งนี้ เนื่องจากทีวีได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านเปิดทีวีขึ้นมา. 
  • ห้ามทำการถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากเต้ารับไฟ เนื่องจากจะทำให้การอัปเดตของซอฟต์แวร์หยุดลงไปได้
  • ถ้าหากท่านปิดทีวีลงไปหลังการอัปเดต ตัวรีโมทคอนโทรลอาจจะหยุดทำงานลงไปในช่วงเวลาประมาณ 10 วินาที.
 • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™

  • ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที.
  • ในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานทีวีของท่านได้ และหน้าจอจะมีไอคอนของการอัปเดตแสดงขึ้นมา.
    

สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

 1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Product Support or Customer supports.
 4. เลือกที่ Automatic Software Update or Automatic Software Download.
 5. เลือกที่On.
 6. กดที่ปุ่ม Enter .

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบดูว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดไว้แล้ว:

 1. จากเมนู Settings หรือเมนู Help ของทีวี ให้ตรวจเช็คดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ในทีวีของท่าน.
 2. เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ที่มีให้กับทีวีของท่าน, และถ้ามีซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่า ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัปเดตนั้นเข้าไป.

ข้อสำคัญ: การอัปเดตแบบบังคับ จะมีอยู่ในบางรุ่นของเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นปี 2010.

หมายเหตุ:

 • การอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติจะมีอยู่ในบางรุ่นของทีวีเท่านั้น.
 • นาฬิกาจำเป็นต้องมีการตั้งค่าใหม่. นาฬิกาของทีวี อาจจะไม่ถูกต้อง เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์. ทำการรีเซ็ตนาฬิกาใหม่ถ้าหากจำเป็น.
 • ซอฟต์แวร์จะทำการอัปเดตเมื่อทีวีอยู่ในโหมดแสตนด์บาย. การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ ปกติจะเสร็จสิ้นในอีก 24 ถึง 36 ชั่วโมงต่อมา.
 • ไฟ LED สีส้ม ที่ด้านหน้าของทีวีจะกะพริบและทีวีจะไม่ตอบสนองกับรีโมทหรือปุ่มต่าง ๆบนแผงควบคุม จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสิ้น.
 • ทำการ Refresh Internet Content หลังจากที่ทีวีได้ทำการอัปเดตไปเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว เพื่อที่จะรับแอปวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดเข้ามา.
 • ขั้นแรกท่านจะต้อง ตรวจสอบดูว่ากว่าทีวีนั้นมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน. ไม่เช่นนั้น Refresh Internet Content จะไปทำการให้การทำงานของ Automatic Software Update ล่าช้าออกไปอีก 24 ชั่วโมง.

*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.