หมายเลข ID หัวข้อ : 00113292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/09/2018

จะมีวิธีการรับการอัพเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติสำหรับทีวีของท่านได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การอัพเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดมาให้จากทางบริษัทฯ ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานได้. อย่างไรก็ตาม, จะมีเป็นบางครั้งที่ทำการอัพเดตผ่านทางเสาอากาศ, หรือ ผ่านสัญญาณเคเบิลดิจิตอล.

ข้อดีต่าง ๆ ของการอัพเดตเหล่านี้ คือ ทำให้ทีวีนั้นมีความทันสมัยด้วยคอนเทนท์ล่าสุด, มีการปรับปรุงในผังรายการที่เปลี่ยนแปลง และ ยกระดับประสบการณ์รับชมโดยรวมให้ดีขึ้น.

ตัวเลือก Automatic Software Update ในเมนู TV ต้องมีการตั้งไว้เป็น On เพื่อให้ซอฟต์แวร์ได้รับการอัพเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สุด.

สำหรับรุ่น Android TV:

 1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Help.
 3. เลือกที่ System software update.
 4. เลือกที่ Automatic software download.
 5. เลือกที่ On.

สำหรับรุ่นอื่น:

 1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Product Support or Customer supports.
 4. เลือกที่ Automatic Software Update or Automatic Software Download.
 5. เลือกที่ On.
 6. กดที่ปุ่ม Enter.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ว่า ได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันล่าสุด:

 1. จากเมนู Settings หรือ เมนู Help ของทีวี, ตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันบนทีวีของท่าน.
 2. เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้กับที่มีอยู่ในทีวีของท่าน และ ถ้าซอฟต์แวร์ที่มีให้นี้เป็นตัวที่ใหม่กว่า ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตนี้เข้าไป.

สำคัญ:  การอัพเดตซอฟต์แวร์ ใช้ได้กับโทรทัศน์บางรุ่นในปี 2551.

หมายเหตุ:

 • การอัพเดตซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ จะมีอยู่เฉพาะในทีวีบางรุ่นเท่านั้น.
 • จำเป็นต้องมีการตั้งค่าให้นาฬิกาด้วย. นาฬิกาของทีวีอาจจะผิดไปเมื่อมีการอัพเดตซอฟต์แวร์. ให้ทำการรีเซ็ตนาฬิกาถ้าหากจำเป็น.
 • ซอฟต์แวร์จะทำการอัพเดตเมื่อทีวีอยู่ในโหมด standby. การอัพเดตของซอฟต์แวร์ปกติจะเสร็จในอีก 24 ถึง 36 ชั่วโมงต่อมา.
 • ไฟ LED สีส้ม  ที่ด้านหน้าของทีวีไฟ LED จะกระพริบและทีวีจะไม่ตอบสนองต่อรีโมทหรือปุ่มใด ๆ บนแผงควบคุมจนกว่าการอัพเดตเสร็จ.
 • ทำการรีเฟรชคอนเทนท์อินเตอร์เน็ตหลังจากที่ทีวีได้รับการอัพเดตให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด เพื่อที่จะรับ แอพ Internet video ล่าสุด.
 • ก่อนอื่นท่านต้องทำการตรวจสอบว่า ทีวีของท่านเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด. ไม่เช่นนั้นการ Refresh Internet Content จะไปเลื่อน Automatic Software Update ออกไปอีก 24 ชั่วโมง.