หมายเลข ID หัวข้อ : 00191273 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

วิธีการตั้งค่าเครื่องเล่นแบบพกพาไปเป็น USB Connection Mode.

    1. กดที่ปุ่ม HOME .
    2. จากเมนู Home เลือกไปที่ Settings
    3. จากเมนู Settings เลือกไปที่ Common Settings
    4. จากเมนู Common Settings เลือกไปที่ USB Connection Mode
    5. เมื่อมี Use when USB connection cannot be established. Use this mode? แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Yes