หมายเลข ID หัวข้อ : 00163797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/07/2020พิมพ์

ฟีเจอร์ GPS รับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้ เครื่องก็จะไม่ทำการคำนวนหาค่าตำแหน่งที่ตั้งให้

  ฟีเจอร์ GPS อาจจะรับข้อมูลตำแหน่งไม่ได้ในสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้:

  • ฟีเจอร์ GPS ไม่ได้เปิดไว้.
  • รับสัญญาณ GPS ได้อ่อน.
  • รับสัญญาณ GPS ไม่ได้เลย.

  สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการแก้ปัญหานี้.

  1. เปิดฟีเจอร์ GPS ขึ้นมา; ตัวแสดงสถานะของ GPS จะแสดงขึ้นมาในจอ LCD ของกล้องเมื่อฟีเจอร์ GPS ทำงาน.
  2. ถ้าหากตัวแสดงสถานะ GPS แสดงว่าสัญญาณที่รับไม่แรง หรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ลองใช้กล้องในบริเวณที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเห็นท้องฟ้า.

   สำคัญ: ห้ามทำการปิดคลุมตัวเซ็นเซอร์ GPS ด้วยนิ้วของคุณเมื่อทำการค้นหาดาวเทียม GPS หรือตอนที่กำลังคำนวนหาค่าตำแหน่งที่ตั้งอยู่. การทำเช่นนั้นจะเป็นการลดทอนความไวของตัวเซ็นเซอร์ GPS และการคำนวนหาค่าตำแหน่งที่ตั้งอาจจะล้มเหลวได้.

   หมายเหตุ:

   • การใช้กล้องที่อยู่ในอาคาร, อุโมงค์, หรือพื้นที่อื่นที่มีสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะที่สามารถรบกวนสัญญาณ GPS ได้.
   • อาจจะใช้เวลาหลายนาทีในการรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเมื่อใช้ฟังก์ชั่น GPS เป็นครั้งแรก, หรือหลังจากใช้งานอีกครั้งหลังจากที่ทิ้งช่วงไว้นาน ๆ.
   • ในบางกรณีที่ไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้, อาจจะมีการนำเอาค่าข้อมูลตำแหน่งที่ได้ก่อนหน้านี้มาใช้แทน. ดังนั้น, ถ้าหากสัญญาณ GPS ใหม่ ไม่สามารถจะรับได้ในบริเวณที่คุณถ่ายภาพ, มีความเป็นไปได้สูงที่รูปภาพจะถูกบันทึกข้อมูล GPS ที่ไม่ถูกต้องเข้าไป.
   • แม้จะเป็นตอนที่กล้องกำลังหาข้อมูลจากดาวเทียม, การคำนวนหาค่าตำแหน่งที่ตั้งอาจจะใช้เวลา หรือหาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่.
  3. ถ้าหากข้อมูลตำแหน่งยังคงไม่สามารถจะรับได้, ให้ปิดฟีเจอร์ GPS ลงไปก่อนและเปิดขึ้นมาใหม่.

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้น ควรจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้. ถ้าหากขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นไม่สามารถแก้ไขอาการนี้ได้, เครื่องอาจต้องส่งเข้า ศูนย์บริการ.