หมายเลข ID หัวข้อ : 00199773 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการพิจารณาว่าเพลงในซอฟต์แวร์ Apple iTunes มีการป้องกันการคัดลอก (Digital Rights Management (DRM)) หรือไม่.

    1. ในซอฟต์แวร์ iTunes, คลิกเพื่อทำการเลือกเพลงที่ท่านต้องการจะทดสอบ.
    2. ในเมนูหลัก, คลิกที่ File และจากนั้นคลิกที่ Get Info.
    3. ในแทบของ Summary, ใน Kind, ถ้าหากไฟล์นั้นมีการป้องกันลิขสิทธิ์อยู่ด้วย, อาจจะมีการแสดงเป็น(ตัวอย่าง) Protected AAC audio file. ไฟล์ที่ไม่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ อาจจะแสดงเป็น(ตัวอย่าง) Purchased AAC audio file หรือ AAC audio file.
    รูปภาพประกอบ