หมายเลข ID หัวข้อ : 00200205 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

ฉันจะสามารถควบคุมกล้องได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้หรือไม่?

    ท่านสามารถควบคุมกล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย USB. ซึ่งเรียกกันว่าการถ่ายภาพแบบผูกเข้าด้วยกัน(Tethered shooting). ท่านจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Imaging Edge ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้งานในการถ่ายภาพแบบผูกเข้าด้วยกัน.

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ หน้าสนับสนุนของ Imaging Edge.

    หมายเหตุ: สำหรับกล้องที่ไม่มีการรองรับฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบผูกเข้าด้วยกันนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเดตให้มีฟังก์ชันนี้ได้เลย. เป็นข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์.