หมายเลข ID หัวข้อ : 00136040 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดยูติลิตี้ VAIO Smart Network เมื่อไอคอนของถาดระบบหายไป.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดยูติลิตี้ VAIO Smart Network โดยใช้แอปปลิเคชัน VAIO Control Center เมื่อไอคอนถาดระบบหายไปจากบริเวณแจ้งประกาศ.

  หมายเหตุ: ตัวยูติลิตี้ VAIO Smart Network นี้สามารถเปิดขึ้นมาได้โดยใช้ ไฟล์แบบ Executable.

  1. คลิกที่ปุ่ม Start และจากนั้นให้คลิกที่ All Programs.
  2. ในเมนู All Programs , คลิกที่ VAIO Control Center.

   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพรอมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมเข้าไปหรือคลิกที่ Continue.

  3. ในหน้าต่างของ VAIO Control Center , ในแท็บของ Categories , คลิกที่ บวก (+) ที่อยู่กับ Network Connections เพื่อขยายการเลือกออกมา.
  4. ในNetwork Connections, ให้คลิกเพื่อเลือกที่ VAIO Smart Network และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open .
  5. ปิดหน้าต่างของ VAIO Control Center .

  ไอคอน VAIO Smart Network [รูปที่. 1] ในตอนนี้ควรจะเห็นได้ในถาดระบบ. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดหน้าต่างหลัก.