หมายเลข ID หัวข้อ : 00233869 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2022

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Catalina (10.15) สำหรับผลิตภัณฑ์การจัดการภาพดิจิทัล และ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

    เลือกหมวดของผลิตภัณฑ์

    จัดการภาพดิจิทัล (Digital Imaging)