หมายเลข ID หัวข้อ : 00233121 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ - USB

  ก่อนการเชื่อมต่อ

  ในการเชื่อมต่อ USB ท่านสามารถใช้ทีวีในการดูโฟลเดอร์จัดเก็บในกล้องของท่านจากเมนูของทีวีได้ และยังเล่นภาพนิ่งหรือวิดีโอในทีวีได้ด้วย

  • USB viewer รองรับระบบไฟล์ที่เป็น FAT16, FAT32 และ exFAT
  • เมื่อเชื่อมต่อ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล Sony เข้ากับทีวีด้วยสาย USB การตั้งค่าของ การเชื่อมต่อ USB ในกล้องของท่านจะต้องตั้งไว้เป็นโหมด Auto หรือ Mass Storage
  • หลีกเลี่ยงการสูญหายของไฟล์ของท่าน ด้วยการแบ็คอัปไฟล์มีเดียทั้งหมดของท่านไว้ใน อุปกรณ์ USB Sony ไม่อาจจะยอมรับต่อความรับผิดชอบในการสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ใน อุปกรณ์ USB ได้
  • ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น การเล่นอาจจะไม่สามารถทำได้ แม้จะเป็นฟอร์แมทที่รองรับก็ตาม

  การทำการเชื่อมต่อและทำการเล่น

  1. เชื่อมต่อ กล้อง/กล้องบันทึกวิดีโอ เข้ากับพอร์ต USB ของทีวี เพื่อดูไฟล์ รูปภาพ เพลง และวิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์นั้น

   ผังแสดงการเชื่อมต่อของ กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ (USB)

  2. เปิด อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่้ด้วยขึ้นมา
  3. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมททีวีของท่านเพื่อให้แสดงเมนู จากนั้นเลือกที่ Media ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ

  4. เลือกที่ Photos, Music หรือ Videos ในเมนูนี้

  5. การใช้ปุ่่ม (ขึ้น) / (ลง) เพื่อหาชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ กดที่ปุ่ม (Enter) เพื่อดูคอนเทนท์นั้น
   ถ้าหากท่านเลือกโฟลเดอร์ ให้ทำการเลือกไฟล์โดยใช้ปุ่ม (ขึ้น) / (ลง) จากนั้นกดที่ปุ่ม (Enter) การเล่นจะเริ่มขึ้น
  6. ถ้าต้องการกลับไปที่จุดที่ดูครั้งสุดท้าย กดที่ปุ่ม HOME สองครั้ง

  ถ้าต้องการให้แสดงภาพธัมป์เนล หรือ สไลด์โชว์โดยอัตโนมัติ
  ท่านสามารถจะตั้งการแสดงภาพธัมป์เนลหรือ สไลด์โชว์ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์รูปภาพอยู่ภายใน
  ท่านสามารถตั้งให้แสดงภาพธัมป์เนลหรือ สไลด์โชว์โดย อัตโนมัติหรือไม่ก็ได้
  กดที่ปุ่ม HOME จากนั้นเลือกที่ SettingsSystem SettingsGeneral Set-upUSB Auto StartBrowse Photos, Start Slideshow หรือ Off

  • ไฟล์รูปภาพจะต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ DCIM เพื่อให้เล่นได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ชื่อของโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ DCIM จะต้องประกอบด้วย 3 ตัวเลข และ 5 ตัวอักษร (สามารถใช้ “_” ได้) ตัวอย่างเช่น 101MSDCF
  หมายเหตุในการเล่นไฟล์ วิดีโอ:
  • ไฟล์วิดีโอจาก กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ Sony จะอยู่ในโครงสร้างของโฟลเดอร์ดังต่อไปนี้ (ตำแหน่งลำดับการจัดเรียง (Hierarchal position):
   /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
  หมายเหตุในการเล่นภาพพาโนรามา:
  • การเลื่อนภาพพาโนรามา จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการตั้ง Slideshow Effect ไว้เป็น Simple/Dissolveเท่านั้น ถ้าต้องการตรวจสอบดูการตั้งค่านี้ ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือกที่ Playback OptionsSlideshow Effect
  • จะสามารถเลื่อนดูได้เฉพาะไฟล์พาโนรามา JPEG ในขนาดทางแนวนอน/แนวตั้งต่อไปนี้เท่านั้น (ถ้าไฟล์ JPEG มีการแก้ไขในเครื่องพีซี ฯลฯ การเลื่อนอาจจะไม่สามารถทำได้)
   • สำหรับการเลื่อนทางแนวนอน: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
   • สำหรับการเลื่อนทางแนวตั้ง: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
  • การเลื่อนภาพพาโนรามา 3D Sweep จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการตั้ง Slideshow Effect ไว้เป็น Simpleเท่านั้น (ฟีเจอร์นี้จะมีในรุ่นที่ใช้ได้กับ 3D เท่านั้น)
   ถ้าต้องการตรวจสอบดูการตั้งค่านี้ ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือกที่ Playback OptionsSlideshow Effect