หมายเลข ID หัวข้อ : 00233134 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ - HDMI

  ก่อนการเชื่อมต่อ

  การใช้การเชื่อมต่อ HDMI ท่านสามารถส่ง รูปภาพนิ่ง/วีดีโอจาก กล้องถ่ายภาพนิ่ง หรือ กล้องบันทึกวิดีโอ ไปยังทีวีในระหว่างการเล่นได้ ในระหว่างการเชื่อมต่อ รูปภาพจะแสดงบนทีวี และหน้าจอบนตัวกล้องจะว่างเปล่า
  ถ้าหากกล้องนั้นมี ฟังก์ชัน Control for HDMI ท่านอาจจะสามารถสั่งงาน ฟังก์ชันการเล่นของกล้องได้โดยใช้ รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้กับทีวีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องและทีวีนั้น

  การทำการเชื่อมต่อและทำการเล่น

  1. เชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล หรือกล้องบันทึกวิดีโอ โดยใช้สาย HDMI ใช้สายที่เป็น HDMI แจ็คมินิ และ HDMI แจ็คมาตรฐาน ในอีกด้านหนึ่ง เชื่อมต่อ HDMI แจ็คมินิ เข้ากับ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล/ กล้องบันทึกวิดีโอ และ HDMI แจ็คมาตรฐานเข้ากับทีวี

   ผังแสดงการเชื่อมต่อของ กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ (HDMI)

  2. เปิด กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยขึ้นมา
  3. กดที่ปุ่ม (Input) ซ้ำๆ เพื่อเลือกอินพุตไปที่ กล้อง / กล้องบันทึกวิดีโอ ที่เชื่อมต่ออยู่
  4. เริ่มการเล่น ใน กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล / กล้องบันทึกวิดีโอ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ขึ้นอยู่กับกล้อง หน้าจอของกล้องอาจจะยังคงว่างเปล่าต่อไปเมื่อมีการแสดงภาพในทีวี

  • ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ “Control for HDMI” ท่านสามารถจะควบคุมเครื่องได้ง่ายๆ โดยใช้รีโมทของทีวี
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นใช้ได้กับ "Control for HDMI" อุปกรณ์บางตัวอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับ "Control for HDMI" ถึงแม้้ว่าจะมีแจ็ค HDMI ก็ตาม