หมายเลข ID หัวข้อ : 00200754 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/01/2019

ประกาศถึงท่านเจ้าของ Action CAM และ Handycam® ที่ใช้งาน Ustream (ปัจจุบันนี้คือ IBM Cloud Video)

  Ustream, ซึ่งเดิมเป็นบริการสตรีมมิงวิดีโอถ่ายทอดสด โดย Ustream Inc ขณะนี้ให้บริการโดย IBM (International Business Machines Corporation) เป็น IBM Cloud Video

  IBM ได้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2018 เป็นต้นไป IBM Cloud Video (ก่อนหน้านี้คือ Ustream) จะสิ้นสุดการสตรีมมิงแบบฟรีและกำลังเตรียมการเฉพาะที่ต้องชำระเงิน

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูประกาศบนเว็บไซต์ IBM

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น

  * "Ustream", "IBM Cloud" และ "IBM Cloud Video" เป็นเครื่องหมายการค้าของ IBM

   

  รุ่นที่ใช้งานได้

  [Action CAM]

  FDR-X3000R/FDR-X3000

  HDR-AS300R/HDR-AS300

  HDR-AS50R/HDR-AS50

  FDR-X1000VR/FDR-X1000V

  HDR-AS200VR/ HDR-AS200V

  HDR-AS100VR*/HDR-AS100V* * ต้องการการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ

  HDR-AZ1/HDR-AZ1VR

  [Handycam®]

  HDR-PJ410/HDR-PJ410E

  HDR-CX440/HDR-PJ440/HDR-PJ440E

  HDR-CX450/HDR-CX450E/HDR-CX455/HDR-CX480/HDR-CX485

  HDR-CX620E/ HDR-PJ620E

  HDR-CX670/HDR-PJ670/HDR-PJ670E

  HDR-CX625/HDR-CX675/HDR-PJ675/HDR-PJ675E

  HDR-CX680/HDR-CX680E/HDR-PJ680

  FDR-AX30/FDR-AX30E/FDR-AX33/FDR-AX33E/FDR-AXP33E

  FDR-AXP35/FDR-AXP35E/FDR-AX40/FDR-AX40E

  FDR-AX53/FDR-AX53E/FDR-AX55/FDR-AXP55/FDR-AXP55E

  *บางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้ ในทุกประเทศ / ภูมิภาค ความพร้อมในการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ / ภูมิภาค