หมายเลข ID หัวข้อ : 00247243 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2020

วิธีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ Action cam

  ถ้าต้องการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำโดยใช้รีโมทคอนโทรล:

  1. กดที่ปุ่ม MENU ของรีโมทคอนโทรล
   หมายเหตุ: รายการหัวข้อ การตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่มขึ้นบน หรือปุ่มลงล่าง ของ รีโมทคอนโทรล เพื่อเลือก ฟอร์แมท ใน  Connecting devices settings
  3. กดที่ปุ่ม REC/ENTER ของ รีโมทคอนโทรล
   หมายเหตุ: เลือกที่ ไอคอน Back จากนั้นกดที่ปุ่ม REC/ENTER เพื่อยกเลิกการฟอร์แมท

   LIVE-View Remote
   รูปภาพแสดง ตำแหน่งของปุ่ม MENU (1),ปุ่มขึ้นบน (2), ปุ่มลงล่าง (3), และ ปุ่ม REC/ENTER (4) บน LIVE-View Remote
   1. ปุ่ม MENU
   2. ปุ่ม ขึ้นบน (UP)
   3. ปุ่ม ขึ้นบน (DOWN)
   4. ปุ่ม REC/ENTER

  ถ้าต้องการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต:

  1. เปิดกล้องขึ้นมา
  2. เปิดแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ขึ้นมา เชื่อมต่อ กล้องเข้ากับ สมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ต ผ่านทาง wi-fi
  3. เลือกที่ SETTINGS ในแอป Imaging Edge Mobile
  4. เลื่อนลงไปและเลือกที่ FORMAT

  หมายเหตุ:

  • บันทึกรูปภาพที่สำคัญไปที่อุปกรณ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการฟอร์แมท
  • ห้ามไม่ให้ใช้งานใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างการฟอร์แมท
   • กดปุ่มใด ๆ
   • ถอดการ์ดหน่วยความจำออก
   • เชื่อมต่อหรือถอดสายออก
   • ใส่หรือถอดแบตเตอรี่แพคออก
  • เมื่อ รีโมทคอนโทรลไม่เชื่อมต่อกับกล้องผ่านทาง Wi-Fi แล้ว การตั้งค่าของ กล้องจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ถ้าต้องการกลับไปที่หน้าจอหัวข้อการตั้งค่าจาก หน้าจอการเลือกค่าของการตั้งค่า ให้เลือกที่ ไอคอนกลับ (Back)
  • ถ้าต้อง การตั้งค่าหัวข้อใน หน้าจอการเลือกหรือ การเลือกค่าของการตั้งค่า ให้เลือกที่ OK