หมายเลข ID หัวข้อ : 00130476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 10 สำหรับการ์ดหน่่วยความจำ

  เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ออกในเดือน กรกฎาคม 2015 หรือก่อนหน้า ภายใต้สภาวะต่อไปนี้. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกในเดือนสิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้น, ให้อ้างอิงกับคู่ืมือหรือตรวจเช็คกับเว็บไซต์ของโซนี่ ฯลฯ.

  สภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงาน:
  • การทำงานได้รับการตรวจเช็คในโหมดเดสทอปของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการอัปเกรดจาก Windows 8.1 ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : กำลังทำการทดสอบ

  รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
  32 บิต 64 บิต 32 บิต 64 บิต
  XQD G ซีรีย์
  MRW-E80
  QDA-EX1
  SN-BA *1
  SN-BB *1

  *1 ไม่มีข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้สำหรับการ์ดหน่วยความจำนี้. ให้อ้างอิงกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของตัวอ่านการ์ดแทน.