หมายเลข ID หัวข้อ : 00130590 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/04/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (การถ่ายภาพดิจิตอล)

  ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่สอดคล้องกัน Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  PlayMemories Home 5.0.00 หรือใหม่กว่า Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Music Video Recorder
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Photo Printers
  GPS Unit
  Image Data Converter 4.2.04 หรือใหม่กว่า Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Remote Camera Control 3.5.00 หรือใหม่กว่า Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam Movie Creator 5.0.00 หรือใหม่กว่า Action Cam
  Sony RAW Driver 2.0.00 หรือใหม่กว่า Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  MVR Studio 1.0.01 หรือใหม่กว่า Music Video Recorder
  Content Management Utility 2.1 หรือก่อนหน้านั้น Handycam - - - - *1

  *1 ใช้ PlayMemories Home. อย่างไรก็ตาม, การส่งออกไปให้กับการ์ดหน่วยความจำที่ใส่เข้าไปในกล้อง HDR-AX2000/2000E, การส่งออกภาพยนตร์ MPEG-2, และการรวมกับภาพยนตร์ที่มีการบันทึกแบบส่งผ่าน (relay-record) จะไม่ได้รับการรองรับ. ถ้าต้องการดาวน์โหลด PlayMemories Home, อ้างถึง www.sony.net/pm/.