หมายเลข ID หัวข้อ : 00106314 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการติดตั้ง กล่องกันน้ำ(Waterproof Case) ของกล้อง Action Cam อย่างถูกต้อง.

  ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้ถึงวิธีการ ติดตั้ง กล่องกันน้ำ (Waterproof Case) ของกล้อง Action Cam อย่างถูกต้อง

  1. ให้เลื่อนปุ่มล็อกไปในทิศทาง [1] และค้างไว้ จากนั้นให้จับที่ส่วนวงกลม และผลักปุ่มนั้นไปในทิศทาง [2].
   รูปภาพประกอบ
  2. เปิดฝาครอบขึ้นมาและใส่กล้องเข้าไปในกล่องใส่บอดี้.
   ปลดสวิทช์ REC HOLD (lock) บนตัวกล้อง.
   รูปภาพประกอบ
  3. ใส่แถบของตัวกล่องใส่บอดี้เข้าไปในช่องของฝาครอบกล่อง.
   รูปภาพประกอบ
  4. เกี่ยวฝาครอบปุ่มเหนือแถบในส่่วนล่างของฝาครอบกล่อง [1], จากนั้น ปิดปุ่มไปในทิศทาง [2], จนกระทั่ง มีเสียงคลิกเข้าที่.
   ปิดปุ่มจนกระทั่งตัวปุ่มล็อกกลับไปในตำแหน่งเดิม.
   รูปภาพประกอบ

  เพื่อการอ้างอิงเพิ่มเติม ให้คลิกที่ ลิงก์วิดีโอช่วยสอน ที่มีคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับ SPK-AS1.