หมายเลข ID หัวข้อ : 00229760 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/07/2021

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างกล้องและ สมาร์ทโฟนได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ถ้าต้องำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ สมาร์ทโฟน (สมาร์ทโฟน Android /แท็บเล็ต หรือ iPhone/iPad) ผ่านทาง Wi-Fi จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)  

  1. ให้ใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชัน และซอฟต์แวร์ของกล้องที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด

   หมายเหตุ: เวอร์ชันล่าสุของ แอปพลิเคชันนี้สามารถจะหาได้ที่เว็บไซต์ Imaging Edge Mobile Download สำหรับรายละเอียดของซอฟต์แวร์ระบบกล้อง ให้อ้างอิงกับหน้าสนับสนุนของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว

  2. ปิดกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน
  3. ถอดแบตเตอรี่แพค และการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และจากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแบบบันทึกได้เข้าไปในกล้องอย่างถูกต้อง, กล้องอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ได้
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบ การ์ดหน่วยความจำเข้าไปอย่างถูกต้องหลังจากตรวจสอบทิศทางและด้านหน้าด้านหลังของการ์ดหน่วยความจำแล้ว
  4. เปิดกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมา
  5. ตรวจเช็คดูว่าได้มีการเปิด Wi-Fi แล้วบนหน้าจอ LCD ของกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เมื่อเปิด Wi-Fi แล้ว จะมีเครื่องหมายของ Wi-Fi แสดงบนหน้าจอ

   หมายเหตุเมื่อมีเครื่องหมายเครื่องบินแสดงบนหน้าจอ LCD แสดงว่ามีการเปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) ไว้ ในกรณีนี้, ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อทาง Wi-Fi ได้ ให้ปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) นี้ สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  6. เปิดแอป  Imaging Edge Mobile ที่ติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟน สำหรับวิธีการเซ็ตอัปและใช้งาน ให้อ้างอิงกับส่วนของ วิธีการใช้ ของเว็บไซต์maging Edge Mobile

   หมายเหตุถ้าหากท่านใช้เครื่อง iPhone ให้แตะที่ การตั้งค่า (Settings)เพื่อเปิดWi-Fi จากนั้น, เลือก SSID ของกล้อง เพื่อเชื่อมต่อกับกล้องนั้นผ่านทาง Wi-Fi และเปิด Imaging Edge Mobileขึ้นมา

  7. การตั้งค่ากล้องอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นเครื่องของท่าน เลือกรุ่นกล้องของท่านในหน้า การถ่ายภาพจากระยะไกล (Remote shooting) เพื่อยืนยันขั้นตอนในการเชื่อมต่อกล้องของท่านกับสมาร์ทโฟน
  8. รีเซ็ตการตั้งค่าของกล้องและตรวจเช็คดูว่าอาการนั้นดีขึ้นหรือไม่ สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง