หมายเลข ID หัวข้อ : 00112454 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

สามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย USB ได้หรือไม่?

    สามารถทำการชาร์จไฟได้, แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จไฟได้ในระหว่างที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีการเปิดเพาเวอร์อยู่ และทำงานอยู่ในระหว่างที่กล้องนั้นเชื่อมต่ออยู่. กล้องนั้นต้องทำการปิดเพาเวอร์ไว้เพื่อให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.

    หมายเหตุ: แบตเตอรี่อาจไม่มีการชาร์จไฟ ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในโหมด Standby, Hibernation, หรือโหมด Sleep.