หมายเลข ID หัวข้อ : 00191345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2021

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอและรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ด้วย PlayMemories Home (สำหรับ Mac).

  ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ PlayMemories Homeสำหรับ Mac OS ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว

  ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home จะรองรับ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Mac OS X v10.10-10.11 / macOS 10.12-10.13

  ข้อมูล ใน วิธีนำเข้าวิดีโอและภาพถ่ายที่ถ่ายไว้โดยใช้ PlayMemories Home จากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำไปให้กับคอมพิวเตอร์ Mac ของท่าน (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) จะมีให้ ดูได้ในระบบออนไลน์

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการนำเข้าโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ให้ใช้ ฟังก์ชัน การนำเข้าออโต้แบบไร้สาย (Wireless Auto Import) ของ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

   Wireless Auto Import เคยเป็นซอฟต์แวร์ต่างหากสำหรับทำการนำเข้าไฟล์ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ทางระบบไร้สาย เนื่องจากการบริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ได้มีการยุติลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซอฟต์แวร์นี้ตอนนี้ได้มีรวมไว้กับเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home แล้ว

  • ถ้าต้องการนำเข้าไปให้กับ HDD (Hard Disk Drive) ภายนอก, ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
   การนำเข้ารูปภาพจากกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำไปให้กับ HDD ภายนอก (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)