หมายเลข ID หัวข้อ : 00055252 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

จะสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมทมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องตัวอื่น กับกล้องนี้ได้หรือไม่?

    การ์ดหน่วยความจำนั้นอาจจะไม่ได้รับการรองรับ หรือ กล้องอาจจะไม่สามารถอ่าน หรือ เขียนข้อมูลรูปภาพได้ ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำนั้นได้รับการฟอร์แมทมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้องตัวอื่น. ให้ใช้กล้องนี้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำก่อน แม้ว่า จะเพิ่งซื้อมาใหม่ ก่อนที่จะใช้กับกล้องนี้.