หมายเลข ID หัวข้อ : 00157184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021

วิธีการถ่ายโอน รูปภาพหรือภาพยนตร์จากกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอ ไปให้กับ คอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ: สำหรับ กล้องบันทึกวิดีโอแบบม้วนเทป ให้อ้างอิงกับ คู่มือการนำเข้า กล้องบันทึกวิดีโอแบบม้วนเทปของเรา

  เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการโอนถ่ายรูปภาพ หรือ ภาพยนตร์ โดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB:

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องนั้นรองรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ถ้าต้องการตรวจดูข้อมูลจำเพาะของกล้อง และข้อมูลเฉพาะรุ่น
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้อง จะต้องถอดสื่อสำหรับบันทึกออกไปก่อน ไม่ได้มีหน่วยความจำภายในอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น
  • การ ถ่ายโอนภาพโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านช่อง USB จะขึ้นอยู่กับทั้งความสามารถของกล้องและระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง

  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ :