หมายเลข ID หัวข้อ : 00254558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/07/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

  เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่แสดงในหน้านี้ไว้แล้ว

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (Application Software)เวอร์ชัน (Version)หมวดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ (Applicable Product Categories)macOS Big Sur
  (macOS 11)
  หมายเหตุ
  Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit)
  *64-บิตเท่านั้น
  3.2.00Cyber-shot
  α (Alpha)
  ใช้งานร่วมกันได้ 
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  กล้องส่องทางไกลบันทึกภาพดิจิทัล
  ไม่รองรับ 
  Action Cam Movie Creator-Action Camไม่รองรับ 
  IPTC Metadata Preset1.2.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ 
  Remote Camera Tool2.4.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ยกเว้น คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  อยู่ระหว่างการประเมินผลอ้างอิงกับส่วนของ  ประกาศ / ข้อมูลการบำรุงรักษา ของเว็บไซต์ซอฟต์แวร์นี้
  Imaging Edge Webcam1.0.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ยกเว้น คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon
  HEIF Converter-ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ฟังก์ชันของ HEIF Converter ได้รวมไว้ใน Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) แล้ว (Ver.3.2.00 หรือที่ใหม่กว่า)
  ต่อจากนี้ไป กรุณาใช้ Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) ในการแปลงไฟล์ HEIF