หมายเลข ID หัวข้อ : 00160440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

03-01 แสดงขึ้นมาใน Live-View Remote และไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้.

  ข้อผิดพลาด: 03-01 แสดงขึ้นมาเมื่อกล้องไม่สามารถจะปิดลงไปได้ในระหว่างที่อยู่ในโหมดแสตนด์บายหรือในระหว่างที่ไม่มีการใช้งานกล้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.

  รูปภาพประกอบ

  ถ้าหากมีข้อผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อบนตัวกล้อง. ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  หมายเหตุ:
  • Wi-Fi อาจจะไม่มีการเชื่อมต่อเนื่องจากซอฟต์แวร์ของกล้องหรือของ Live-View Remote ไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุด. ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์นั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด.
  • 
  • ถ้าหากกล้อง Action cam ปิดลงไปก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้, ให้ตั้งฟังก์ชัน Auto Power Off ไปที่ Off.
  1. กดที่ปุ่ม REC/ENTER บนตัว Live-View Remote ในระหว่างที่มีข้อความแสดงความผิดพลาดนี้ปรากฎขึ้นมา. (ขั้นตอนเดียวกันกับการเลือกOK) SSID ของกล้องจะแสดงขึ้นมา.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ถ้าหาก SSID ไม่สามารถแสดงขึ้นมาได้, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้งและวางกล้องและ Live-View Remote ไว้ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้. เมื่อท่านกำลังใช้กล้อง Action Cam, ให้ตรวจเช็คที่ไอคอนของWi-Fi ว่ามีแสดงอยู่ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้ว.

   รูปภาพประกอบ

  2. เมื่อหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา, ให้ทำการเชื่อมต่อบนตัวกล้องในทันที.

   รูปภาพประกอบ


   • DSC-QX10, DSX-QX100:
    กดค้างที่ปุ่มปลดชัตเตอร์.

   • DSC-QX30, ILCE-QX1, HDR-AZ1:
    กดค้างที่ปุ่่ม Wi-Fi .

   • HDR-AS15、HDR-AS30V、HDR-AS100V、HDR-AS200V、FDR-X1000V:
    เมื่อมี ACPT? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง ให้กดที่ปุ่ม REC/ENTER ของกล้อง.

   • FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50:
    ถ้าหาก  รูปภาพประกอบ  แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ให้เลือกที่ OK โดยใช้ปุ่ม UP หรือ DOWN และกดที่ปุ่มREC/ENTER .

  ถ้าหากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองใช้ กระบวนการของ คำถามและคำตอบ ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ทำการแก้ปัญหาดู.

  Live- View Remote ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่านทาง Wi-Fi ได้.