หมายเลข ID หัวข้อ : 00198294 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

วิธีการแก้ไขหรือแปลงวิดีโอโดยใช้ PlayMemories Home.

    โดยการใช้ PlayMemories Home, ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันสำหรับแก้ไขต่าง ๆ ได้ เช่น การตัดต่อ หรือ การรวมไฟล์ภาพยนตร์และแปลงภาพยนตร์ไปเป็นไฟล์ MP4. ท่านยังสามารถเพิ่มคำบรรยายหรือ BGM เข้าไปให้กับภาพยนตร์ที่บันทึกไว้เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ MP4 ต้นฉบับได้ด้วย.

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในฟังก์ชันการแก้ไขภาพยนตร์ และขั้นตอนการใช้งานสำหรับ PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับลิงก์ต่อไปนี้.