หมายเลข ID หัวข้อ : 00095412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2021

วิธีการถ่ายโอนภาพถ่ายจากกล้องโดยใช้ USB ไปให้กับคอมพิวเตอร์ macOS

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อคัดลอกภาพถ่ายจากกล้องไปให้กับคอมพิวเตอร์ macOS

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง.

  2. เปิดกล้องขึ้นมา

   หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์ iPhoto เริ่มทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ให้ปิดลงไปก่อน

  3. การคัดลอกภาพถ่ายจากกล้อง

   1. เปิด ตัวหา (Finder)
   2. เลือกที่ ไป (GO)
   3. เลือกที่ คอมพิวเตอร์ (Computer)
   4. เลือกที่ไอคอน ไม่มีชื่อ (NO NAME) หรือ ไม่มีชื่อ (UNTITLED)
   5. เลือกภาพถ่ายที่ท่านต้องการจะคัดลอก
    1. คลิกที่โฟลเดอร์ DCIM

    2. คลิกที่ โฟลเดอร์ 100MSDCF .

    3. กดค้างที่คีย์ SHIFT

    4. ในระหว่างที่กดคีย์ SHIFT ให้คลิกเพื่อทำการเลือกรูปภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะทำการถ่ายโอน

   6. หลังการเลือกภาพถ่ายแล้ว ให้ปล่อยคีย์ SHIFT
   7. กด Command+C เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ นั้น
  4. วางไฟล์ รูปภาพ ต่าง ๆ นั้นไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

   1. ใน แถบค้นหา (Finder Bar)เลือกที่ ไป (Go)ไฟล์ของฉันทั้งหมด (All my files) และจากนั้นเลือกที่ รูปภาพ (Pictures)
   2. กด Command+V เพื่อวางไฟล์เหล่านั้น เข้าไปให้กับโฟลเดอร์ รูปภาพ (Pictures)

  หมายเหตุ:

  • ใช้คุณสมบัติ ค้นหา (Search) ของคอมพิวเตอร์ Mac ถ้าหากท่านจำโฟลเดอร์ที่เก็บภาพถ่ายไม่ได้
  • ใช้ iPhoto หรือซอฟต์แวร์ภาพถ่ายอื่น เพื่อดูภาพถ่ายต่าง ๆ นั้น
  • ภาพถ่ายใน รูปแบบข้อมูล RAW จำเป็นต้องประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Imaging Edge Desktop ก่อนจึงจะสามารถใช้กับซอฟต์แวร์ภาพถ่ายส่วนใหญ่ได้