หมายเลข ID หัวข้อ : 00082925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/08/2020

วิธีการส่งรูปภาพไปให้กับอุปกรณ์โมบายโดยใช้ การแชร์ริ่งแบบ NFC One-touch.

  ข้อสำคัญ:

  • ฟังก์ชัน NFC ในอุปกรณ์โมบายนั้นจะต้องเปิดไว้.
  • ฟังก์ชั่น Sleep และล็อกหน้าจอ ของอุปกรณ์โมบายนั้นจะต้องปิดไว้.
  • จะต้องติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ในอุปกรณ์โมบายของท่าน
  • สำหรับภาพยนตร์ ท่านสามารถจะทำการโอนถ่ายได้เฉพาะภาพยนตร์ MP4 ที่บันทึกไว้ในการตั้งค่าของ [File Format] เป็น [MP4] เท่านั้น
  • เครื่องหมาย (N mark) ควรจะแสดงบนหน้าจอของกล้องนั้น.
  1. เล่นกลับรูปภาพบนกล้องที่จะส่งไปให้กับอุปกรณ์โมบายนั้น.

   หมายเหตุ: สามารถที่จะทำการส่งรูปภาพได้หลายรูปได้เช่นกัน. เพื่อการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

   1. กดที่ MENU.
   2. เลือกที่ (wireless).
   3. เลือกที่ Send to Smartphone.
   4. เลือกที่ This Image, All Images on This Date หรือ Multiple Images.
   5. รอหน้าจอยืนยันการเชื่อมต่อ จากนั้น เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์โมบายผ่านทาง NFC.
  2. แตะอุปกรณ์โมบายเข้ากับกล้องนาน 1-2 วินาที จนกระทั่ง แอปพลิเคชัน PlayMemories Mobile เปิดขึ้นมา.
   อุปกรณ์สัมผัส

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของเครื่องหมาย N mark บนตัวกล้องจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนั้น. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  3. การโอนถ่ายรูปภาพจะเริ่มต้นขึ้น.

  หมายเหตุ:

  • ขนาดของรูปภาพที่ส่งให้กับ อุปกรณ์โมบาย สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้. เพื่อการนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
   • ใน อุปกรณ์โมบายของท่าน, เปิดแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ขึ้นมา
   • ไปที่ Settings.
   • เลือกที่ Copy Image Size.
   • เลือกที่ Original, 2M or VGA.
  • รูปภาพที่โอนถ่าย จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Imaging Edge Mobile
  • บางรูปภาพอาจจะไม่แสดงใน อุปกรณ์โมบายนั้น ขึ้นอยู่กับฟอร์แมทที่ใช้ในการบันทึก.
  • ภาพ RAW ได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท JPEG เมื่อส่งออกไป.
  • ถ้าหากมี (ดัชนีรูปภาพ) แสดงบนกล้อง, การโอนถ่ายรูปภาพโดยใช้ฟังก์ชัน NFC จะไม่สามารถทำได้.
  • Airplane Mode จะต้องปิดไว้ในกล้อง และอุปกรณ์โมบาย.
  • อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น สำหรับชนิดของไฟล์ที่รองรับได้ด้วยฟีเจอร์การแชร์แบบ One-touch นี้.