หมายเลข ID หัวข้อ : 00236019 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

ข้อมูลสำคัญ ก่อนที่จะทำการสตรีมมิ่งวีดีโอสด ผ่านบริการ IBM Cloud Video (Ustream)

  ข้อสำคัญ!: ในตอนนี้ ท่านยังไม่สามารถจะตั้งการสตรีมมิ่งสดโดยใช้ Network Setting Tool ได้


  ต้องมั่นใจว่าสิ่งต่อไปนี้ได้มีการกำหนดค่าไว้ก่อนการสตรีมวีดีโอ

  • มีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ระบบไว้ในกล้องนั้นแล้ว
  • บัญชีผู้ใช้ IBM Cloud Video (Ustream) ได้มีการสร้างไว้แล้ว
   ท่านจะต้องทำการ ลงทะเบียนสำหรับ บัญชีผู้ใช้ที่เสียเงินเพื่อใช้ IBM Cloud Video ท่านไม่สามารถใช้ บัญชีผู้ใช้ Ustream ได้

  ถ้าหากท่านไม่สามารถ สตรีมวีดีโอใน IBM Cloud Video (Ustream) ได้ ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้

  • วันที่ และเวลาของกล้องได้มีการตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้ว
  • มีการเชื่อมต่อกับระบบไร้สายที่มีความเสถียร

  สำหรับ Handycam:

  • ตัวแอคเซสพอยต์จะต้องมีการลงทะเบียนกับกล้องบันทึกวีดีโอไว้อย่างถูกต้องแล้ว
  • บริการสตรีมมิ่ง ใน Network Settings Tool ของ PlayMemories Home จะต้องมีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง

  สำหรับกล้อง Action Cam

  • Wi-Fi มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องใน Network Setting Tool ของ ซอฟต์แวร์ Action Cam Movie Creator
  • บริการสตรีมมิ่ง มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องแล้วใน Network Setting Tool ของซอฟต์แวร์ Action Cam Movie Creator

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากคุณภาพของการสื่อสารแบบไร้สายไม่ดี การสตรีมมิ่งอาจจะมีการขาดตอนได้ เริ่มทำการ สตรีมมิ่งอีกครั้ง เมื่อการสื่อสารของระบบไร้สายดีขึ้น
  • สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ของมือถือ หรือ Tethering ของ สมาร์ทโฟน:
   • ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถทำการ สตรีมวีดีโอโดยใช้แอปสำหรับการ สตรีมวีดีโอใน Ustream บนสมาร์ทโฟน
   • ให้อยู่ใกล้ระหว่าง เราเตอร์ Wi-Fi มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน และเครื่องนี้ การทำงานของการ สตรีมมิ่งจะไม่เสถียร ถ้าหากระยะห่างนี้มีมากเกินไป
   • ตรวจเช็คดูข้อจำกัดของการใช้งานเครือข่ายกับ ผู้ให้บริการของท่าน

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนิน การตั้งค่าของการ สตรีมสด ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  https://www.sony.net/guide/nst/