หมายเลข ID หัวข้อ : 00078025 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

เมื่อใส่กล้องเข้าไปในกล่องกันน้ำ (Waterproof Case), กล้องจะมีหมอกไอน้ำขึ้นข้างใน.

  การเกิดหมอกฝ้า สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ถ้าหากท่านใส่กล้องเข้าไปในกล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำ ในสถานที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมีน้อย และอากาศที่แห้งมีความชื้นต่ำ.

  เนื่องจาก กล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำ จะมีการปิดผนึกเมื่อปิดฝา, ถ้าหากความชื้นภายในกล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำมีสูง, การเกิดหมอกฝ้าจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกกล่อง.

  หมอกฝ้าอาจจะเกิดได้ถ้าหากส่วนที่เป็นเลนส์ของกล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำ โดนอากาศที่เย็นกว่า, เนื่องจาก เกิดความแตกต่างกันมากของอุณหภูมิ.

  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดหมอกฝ้า 

  • ใส่กล้องเข้าไปในกล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำในสถานที่แห้งมีความชื้นต่ำ.
  • ใส่กล้องเข้าไปในกล่องกันน้ำ/กล่องถ่ายภาพใต้น้ำในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกันเกิดขึ้น.
  • การเกิดหมอกฝ้าสามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยการใส่แผ่น AKA-AF1 Anti-Fog (แยกจำหน่ายต่างหาก) เข้าไป.

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นป้องกันหมอก (AKA-AF1) สามารถใช้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/ac_portal/features/akaaf1/th.html