หมายเลข ID หัวข้อ : 00229760 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2019

ฉันไม่สามารถทำ การเชื่อมต่อระหว่างกล้องและ อุปกรณ์มือถือได้

  ให้ตรวจเช็คตามขั้นตอนต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน(*)ผ่านทาง Wi-Fi จำเป็นต้องใช้แอปเฉพาะงานชื่อ Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)
  *
  โทรศัพท์สมาร์ทโฟน / แทบเล็ต Android หรือ iPhone / iPad

  1. ให้ใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชัน และซอฟต์แวร์ของกล้องที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด
   เวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชันจะหาได้จากที่นี่ เว็บไซต์ดาวน์โหลด Imaging Edge Mobile
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของซอฟต์แวร์ระบบของกล้อง ให้อ้างอิงกับหน้าสนับสนุนของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น
  2. ปิดกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน
  3. ถอดแบตเตอรี่แพค และการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้อง และจากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำแบบบันทึกได้เข้าไปในกล้องอย่างถูกต้อง, กล้องอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ได้
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เสียบ การ์ดหน่วยความจำเข้าไปอย่างถูกต้องหลังจากตรวจสอบทิศทางและด้านหน้าด้านหลังของการ์ดหน่วยความจำแล้ว
  4. เปิดกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมา
  5. ตรวจเช็คดูว่าได้มีการเปิด Wi-Fi แล้วบนหน้าจอ LCD ของกล้องและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เมื่อเปิด Wi-Fi แล้ว จะมีเครื่องหมายของ Wi-Fi แสดงบนหน้าจอ
   หมายเหตุ: เมื่อมีเครื่องหมายเครื่องบินแสดงบนหน้าจอ LCD , แสดงว่ามีการเปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) ไว้ ในกรณีนี้, ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อทาง Wi-Fi ได้ ให้ปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane mode) นี้ สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
  6. เปิด Imaging Edge Mobile ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนนั้นขึ้นมา สำหรับวิธีการเซ็ตอัปและใช้งาน ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้:
   Imaging Edge Mobile > วิธีการใช้งาน
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้เครื่อง iPhone, ให้แตะที่ Settings เพื่อ เปิด Wi-Fi จากนั้น, เลือก SSID ของกล้อง เพื่อเชื่อมต่อกับกล้องนั้นผ่านทาง Wi-Fi และเปิด Imaging Edge Mobile
  7. การตั้งค่าของกล้อง จะแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อแบบเดี่ยว (เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและกล้องตัวเดียว) และการเชื่อมต่อแบบมัลติ (เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและกล้องหลายตัว)
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ และตรวจเช็คดูว่ากล้องของท่านมีการตั้งค่าที่เหมาะสมดีแล้ว
   • การเชื่อมต่อแบบเดี่ยว

    • FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300/ HDR-AS200V / HDR-AS100V / HDR-AS50 / HDR-AS30V / HDR-AS20
     Wi-Fi ตั้งไว้ที่ ON ในเมนู SETUP ของกล้อง
    • HDR-AZ1
     ถ้าหากไม่มีเครื่องหมาย Wi-Fi แสดงในช่องแสดงผลของกล้อง หรือมีแถบแสดงเหนือเครื่องหมาย ให้กดที่ปุ่ม Wi-Fi จนกระทั่งมีเครื่องหมาย Wi-Fi แสดงเพียงอย่างเดียว
   • การเชื่อมต่อแบบมัลติ
    หมายเหตุ: เฉพาะ FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300 / HDR-AS200V / HDR-AS50 เท่านั้น
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเพิ่มเติม ให้ดูจากต่อไปนี้: Multi Camera Control (Action Cam)
  8. รีเซ็ตการตั้งค่าของกล้องและตรวจเช็คดูว่าอาการนั้นดีขึ้นหรือไม่ สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง