• น้ำหนัก

    ประมาณ 11 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    42.8 x 36.4 x 5.0 ม.ม.