น้ำหนัก
ประมาณ 11 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
42.8 x 36.4 x 5.0 ม.ม.