อุปกรณ์เสริม
CD-ROM, คลิปสำหรับเก็บสาย
ใช้ระบบ Optical Sensor
800 จุดต่อนิ้ว
USB
รองรับ USB 2.0
ขนาด
ประมาณ 45.5 (กว้าง) x 23.9 (สูง) x 89.2 (ลึก) ม.ม.