• ความละเอียดตัวรับสัญญาณ

    800 จุดต่อนิ้ว

   • ความยาวสาย

    80 ซ.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 50 กรัม

   • ขนาด

    ประมาณ 52.6 (กว้าง) x 26.7 (สูง) x 90.6 (ลึก) ม.ม.