ความละเอียดตัวรับสัญญาณ
800 จุดต่อนิ้ว
ความยาวสาย
80 ซ.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 50 กรัม
ขนาด
ประมาณ 52.6 (กว้าง) x 26.7 (สูง) x 90.6 (ลึก) ม.ม.