• น้ำหนัก

    ประมาณ 33 กรัม

   • ขนาด

    ประมาณ 288 (กว้าง) x 181 (สูง) ม.ม.