• กระเป๋าอ่อนขนาดเล็ก

    ประมาณ 220 (กว้าง) x 160 (สูง) x 16 (ลึก) ม.ม.

   • กระเป๋า

    ประมาณ 360 (กว้าง) x 290 (สูง) x 16 (ลึก) ม.ม.

   • กระเป๋าอ่อนขนาดเล็ก

    ประมาณ 50 กรัม

   • กระเป๋า

    ประมาณ 160 กรัม

   • สี

    สีเทาลายตาข่าย และ ดำยูริเทน