กระเป๋าอ่อนขนาดเล็ก
ประมาณ 220 (กว้าง) x 160 (สูง) x 16 (ลึก) ม.ม.
กระเป๋า
ประมาณ 360 (กว้าง) x 290 (สูง) x 16 (ลึก) ม.ม.
กระเป๋าอ่อนขนาดเล็ก
ประมาณ 50 กรัม
กระเป๋า
ประมาณ 160 กรัม
สี
สีเทาลายตาข่าย และ ดำยูริเทน