• สี

    ดำ (กระัเป๋าอ่อนขนาดเล็ก) และ เทา (ช่องเล็กด้านหน้า)

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 340 กรัม

   • ขนาด

    ประมาณ 330 (กว้าง) x 310 (สูง) x 70 (ลึก) ม.ม.