หมายเลข ID หัวข้อ : 00191591 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2018

วิธีการทดสอบว่ารีโมทคอนโทรลมีการสั่งสัญญาณอินฟราเรด(IR) ออกมาหรือไม่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • คำตอบนี้สำหรับรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดที่มีเครื่องหมาย รูปภาพประกอบ(IR) .
 • เครื่องหมาย รูปภาพประกอบ(IR) จะไม่มีบนตัวรีโมทคอนโทรลของ Android TV ที่ออกมาในปี 2016, แต่ก็ยังคงเป็นรีโมทคอนโทรลแบบอินฟราเรดอยู่.

ตัว IR Remote Control จะส่งสัญญาณออกมาโดยใช้แสงอินฟราเรด. ท่านไม่สามารถเห็นแสงนี้ได้ด้วยตาของท่าน แต่โดยการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล, กล้องของโทรศัพท์มือถือ, หรือกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ในโหมดกล้อง ท่านจะสามารถมองเห็นสัญญาณนี้ได้.

ถ้าต้องการตรวจเช็คดูว่า IR Remote ของท่านส่งสัญญาณออกมาหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้:
  1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล- เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง- เปิดแอปกล้องขึ้นมา.
  3. กล้องถ่ายภาพวิดีโอ- เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอขึ้นมาโดยตั้งให้เป็นโหมด Camera .
 2. เล็งปลายของตัวรีโมทคอนโทรลที่มีตัวส่ง IR ไปที่กล้องหรือเลนส์ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
 3. ดูที่วิวไฟน์เดอร์หรือจอ LCD .
 4. กดค้างที่ปุ่มหนึ่งบนตัวรีโมทคอนโทรล.

ถ้าหากรีโมทคอนโทรลมีการส่งสัญญาณออกมา, ท่านควรจะเห็นแสงในวิวไฟน์เดอร์หรือหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ เมื่อท่านกดปุ่มต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลนั้น.

หมายเหตุ: แสงอินฟราเรด อาจจะมองไม่เห็นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางอัน. ในกรณีนี้, ให้ตรวจเช็คแสงอินฟราเรดโดยใช้โหมดกล้องที่อยู่ด้านหน้า, หรือถ้าหากยังไม่สามารถเช็คดูได้, ให้ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งหรือโทรศัพท์มือถืออื่นดู.

ถ้าเห็นว่ามีการส่งสัญญาณ ถ้าไม่เห็นว่ามีการส่งสัญญาณ
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นปกติดี. แบตเตอรี่เสียหรือตัวรีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะเสียหาย.


ขึ้นอยู่กับว่ามองเห็นการส่งสัญญาณหรือไม่ ให้ทำตามคำสั่งด้านล่างนี้:

 • ถ้าหากแสงของตัวรีโมทคอนโทรลมองไม่เห็นเมื่อกดที่ปุ่มใด ๆ มีความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่จะหมดกำลังไฟแล้ว. สลับไปใช้แบตเตอรี่อันใหม่ และตรวจเช็คดูว่ามีแสงการสั่งสัญญาณหรือไม่.
  หมายเหตุ: ใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ตรงขั้ว + และขั้ว - ตามเครื่องหมายที่แสดงไว้.
  ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะเสียแล้วก็ได้.
 • ท่านสามารถทดสอบแต่ละปุ่มของตัวรีโมทได้โดยการกดทีละปุ่ม และตรวจเช็คดูว่าท่านเห็นแสงส่งออกมาหรือไม่.

  หมายเหตุ: ถ้าท่านเห็นแสงออกมาโดยที่ไม่ได้กดปุ่ม แสดงว่ามีปุ่มบนตัวรีโมทนั้นมีการติดขัด และกันปุ่มอื่นไม่ให้ทำงานได้. ถ้าหากเป็นในกรณีนี้:

  1. ให้ถอดแบตเตอรี่ออก.
  2. กดและปล่อยแต่ละปุ่่มสองสามครั้ง เพื่อดูว่าท่านสามารถปล่อยปุ่มที่กดให้หายค้างได้หรือไม่.
  3. เปลี่ยนแบตเตอรี่และทดสอบดูตัวรีโมทนั้นอีกครั้ง.

  ถ้าหากท่านยังคงเห็นแสงนั้นต่อไป เมื่อไม่ได้กด แสดงว่ารีโมทคอนโทรลนั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้ว.

 • ถ้าหากไม่มีแสงออกมาเมื่อกดที่ปุ่มหนึ่งใด แสดงว่าปุ่มนั้นเสียไปแล้ว.