ฉันต้องการจัดการกับหลาย ๆ อัลบั้มและเพลงให้เป็นอัลบั้มเดียวโดยใช้ Media Go.

  เพลงที่มีชื่ออัลบั้มเดียวกันและชื่อศิลปินเหมือนกันจะถูกรวมกันเป็นอัลบั้มเดียว.
  เพลงที่มีชื่ออัลบั้มเดียวกันแต่มีชื่อศิลปินต่างกันจะถูกเรียงในอัลบั้มต่างกัน.

  การนำหลายอัลบั้ม เช่น การรวมอัลบั้มที่มีชื่อนักร้องแตกต่างกัน, ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.

  1. คลิก Library - Music ในเมนูด้านซ้ายของหน้าจอ Media Go.
  2. คลิก Albums ที่ด้านบนขวามือของหน้าจอ Media Go.
  3. กดปุ่มคีย์ Ctrl ที่คีย์บอร์ด, คลิกที่อัลบั้มที่ท่านต้องการนำไปไว้ที่อัลบั้ม.
  4. คลิกขวาที่อันใดอันหนึ่งในอัลบั้มและคลิก Open.
  5. กดปุ่มคีย์ Ctrl และ A พร้อมกันขณะที่อัลบั้มแสดง.
  6. ตรวจสอบว่า ทุกเพลงถูกเลือกแล้ว และ คลิก Edit - Properties ที่ส่วนบนของหน้าจอ Media Go.
  7. บนหน้าจอ Audio Properties, พิมพ์ในช่อง Album และ Album Artist เพื่อให้ทุกเพลงมีชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปินเหมือนกัน.
  8. คลิก OK.

  สิ้นสุดขั้นตอนการทำงาน.
  คลิก Library - Music เพื่อตรวจสอบว่า อัลบั้มที่เลือกนั้นถูกรวมไว้ที่อัลบั้มเดียว.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ใช้งานร่วมกับ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Media Go อาจจะใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ระบุในรายชื่อ. แต่เราไม่รับประกันการทำงาน ถ้าไม่ระบุในรายชื่อ.