ฉันต้องการแปลงรูปแบบไฟล์เสียงโดยใช้ Media Go.

  เพลงที่ถูกส่งไปที่ Media Go สามารถแปลงไฟล์ได้ AAC, MP3, หรือ FLAC.
  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. เลือกรูปแบบไฟล์เพลงที่ต้องการแปลงจากไลบรารี่.
   หมายเหตุ: ถ้าท่านต้องการแปลงไฟล์เพลงที่เก็บใน Walkman, ให้ส่งไฟล์เพลงกลับไปที่ Media Go.
  2. เลือก Tools - Convert File... ในเมนูที่แสดงด้านบนของหน้าจอ.
  3. ในหน้าจอ Convert File, จะแสดง Format ที่เมนูเลื่อนลง, ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจาก AAC, MP3, หรือ FLAC และ จากนั้น คลิก Convert.

  หมายเหตุ: รายการอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Media Go ใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ระบุในรายการอุปกรณ์. แต่เราไม่รับประกันการทำงาน ถ้าไม่แสดงในรายการอุปกรณ์.